Можливості платформи управління справами

Ми розуміємо важливість простоти та ефективності у вашому робочому процесі. Саме тому наша платформа легко інтегрується з Microsoft 365, використовуючи наявні інвестиції вашої компанії в технології Microsoft, одночасно підвищуючи продуктивність і безпеку.

Adaptive Workflow

AI-Based Services

Mobile Support

Адаптивний робочий процес

Налаштуйте свій робочий процес відповідно до своїх унікальних бізнес-процесів за допомогою нашої функції адаптивного робочого процесу.

 • Індивідуальні налаштування шаблонів робочих процесів: Створюйте та змінюйте шаблони робочих процесів відповідно до конкретних потреб вашої організації.
 • Динамічне призначення завдань: Призначайте завдання динамічно на основі заздалегідь визначених критеріїв, забезпечуючи ефективний розподіл завдань.
 • Моніторинг робочого процесу в режимі реального часу: Відстежуйте прогрес робочого процесу в режимі реального часу та робіть необхідні корективи для оптимальної ефективності.

Сервіси на основі штучного інтелекту

Використовуйте можливості штучного інтелекту, щоб покращити свої можливості ведення справ.

 • Інтелектуальний аналіз документів: Автоматично аналізуйте документи, щоб отримати відповідну інформацію та визначити ключові ідеї.
 • Прогностична аналітика: Використовуйте прогностичну аналітику для прогнозування результатів справи та виявлення потенційних ризиків.
 • Обробка природної мови: інтерпретуйте та аналізуйте текст природною мовою для кращого розуміння та прийняття рішень.

Портал контрагентів

Безперешкодно співпрацюйте із зовнішніми партнерами через наш інтегрований портал контрагентів.

 • Обмін документами: Надсилайте та отримуйте договори, рахунки безпосередньо через Портал контрагентів, спрощуючи комунікацію з постачальниками та клієнтами.
 • Безпечний обмін документами: безпечно діліться документами з контрагентами, забезпечуючи конфіденційність і цілісність даних.
 • Комунікація в режимі реального часу: Спілкуйтеся з контрагентами в режимі реального часу, сприяючи ефективній співпраці та прийняттю рішень.

Підтримка інтеграції з ERP

Інтегруйте свою платформу управління справами з провідними ERP-системами для безперебійної синхронізації даних.

 • Синхронізація даних: Автоматично синхронізуйте дані між вашою платформою управління справами та системою ERP, щоб забезпечити узгодженість.
 • Оптимізовані процеси: оптимізуйте бізнес-процеси, усуваючи ручне введення даних і мінімізуючи помилки.
 • Розширена звітність: Отримайте доступ до вичерпних звітів та аналітики, використовуючи дані як з вашої платформи управління справами, так і з системи ERP.

Аналітика

Отримайте цінну інформацію про процеси управління справами за допомогою потужних інструментів аналітики.

 • Відстеження показників продуктивності: відстежуйте ключові показники ефективності, такі як час вирішення справи, показники задоволеності клієнтів і розподіл робочого навантаження.
 • Аналіз тенденцій: Визначте тенденції та закономірності в даних для прийняття обґрунтованих рішень та оптимізації процесів.
 • Індивідуальні налаштування інформаційних панелей: Створюйте індивідуальні налаштування інформаційних панелей для візуалізації даних і моніторингу продуктивності в режимі реального часу.

Безпека світового рівня

Захистить свої конфіденційні дані за допомогою функцій безпеки світового класу.

 • Шифрування: Шифруйте дані, щоб запобігти несанкціонованому доступу та отримати захист від витоку даних.
 • Елементи керування доступом: Застосовуйте контроль доступу на основі ролей, щоб обмежити доступ до конфіденційної інформації.
 • Контрольний журнал: Ведіть детальний контрольний журнал дій користувачів для цілей відповідності та підзвітності.

Мобільна підтримка

Залишайтеся на зв’язку та продуктивно працюйте в дорозі за допомогою нашої функції підтримки для мобільних пристроїв.

 • Мобільний додаток: Отримайте доступ до своєї платформи управління справами з будь-якого місця за допомогою спеціального мобільного додатку.
 • Офлайн-доступ: працюйте в автономному режимі та синхронізуйте дані, коли ви знову підключені до Інтернету, забезпечуючи безперервність операцій.
 • Push-сповіщення: Отримуйте push-сповіщення про важливі оновлення та завдання, залишаючись поінформованим та у курсі подій.

Можливість цифрового підпису

Підписуйте документи в електронному вигляді за допомогою цифрового підпису, зменшуючи паперову роботу та оптимізуючи процеси затвердження.

 • Безпечні електронні підписи: безпечно підписуйте документи за допомогою електронних підписів що мають юридичну силу.
 • Інтеграція робочих процесів: легко інтегруйте цифрові підписи у свій робочий процес для ефективних процесів затвердження.
 • Контрольний журнал: Ведіть комплексний контрольний журнал дій із цифровим підписом з метою забезпечення відповідності вимогам і підзвітності.

Автоматизоване створення документів

Створюйте документи швидко й точно за допомогою нашої функції автоматичного створення документів.

 • Бібліотека шаблонів: вибирайте з бібліотеки змінних шаблонів для різних типів документів.
 • Об’єднання даних: автоматично заповнюйте шаблони документів відповідними даними з вашої платформи управління справами.
 • Контроль версій: підтримуйте контроль версій документів, щоб забезпечити точність і узгодженість.

Хмарний репозиторій

Безпечно зберігайте документи, пов’язані зі справами, і керуйте ними в хмарі.

 • Централізоване сховище: зберігайте всі документи, пов’язані зі справами, у централізованому сховищі для легкого доступу та впорядкування.
 • Контроль доступу: застосовуйте детальний контроль доступу, щоб обмежити доступ до конфіденційних документів.
 • Масштабованість: За потреби масштабуйте обсяг сховища, щоб задовольнити зростаючі обсяги даних і потреби бізнесу.
1/10