Місія та цінності

Місія та цінності

МІСІЯ:
Ми впорядковуємо, спрощуємо та встановлюємо стандарти в світі бізнес-комунікацій

ВІЗІЯ:
e-Docs – це інструмент міжнародної офіційної ділової переписки.
Все що пройшло через e-Docs визнається у всіх міжнародних судах.
e-Docs – аналог стандартної електронної пошти для офіційної ділової переписки.
Відкрита частина e-Docs – це захищений стандартизований протокол обміну повідомленнями (документами).

Ми допомагаємо компаніям по всьому світу:

  • упорядкувати всі процеси в яких народжуються документи і відразу правильно їх розкладати по поличках (оцифровувати і додатково класифікувати вже не доведеться);
  • навести порядок в існуючих документах (розкласти по поличках, оцифрувати);
  • привести зовнішній вигляд і стиль в документах до єдиного (в т.ч. відповідно до місцевого законодавства);
  • скоротити витрати і підвищити оперативність офіційної ділової переписки з контрагентами.

Наші цінності

Команда — віддані справі і поєднані єдиною метою професіонали, що діють проактивно, наполегливо і рішуче: доводимо почату справу до кінця

Якість – Ми створюємо та впроваджуємо елегантне за дизайном, просте у використанні, надійне і безпечне в експлуатації корпоративне програмне забезпечення!

Середовище для розвитку — створюємо культуру safe to fail, культивуємо підприємницький дух, розвиваємо когнітивну гнучкість; в результаті набуваємо експертизи і авторитету в очах професійної спільноти

Інноваційність — породжуємо нестандартність мислення, що творить дива

Прозорість — чесність і відкритість стосунків як в середині компанії, так і в зовнішніх діях

Клієнтоорієнтованість — орієнтація на успіх Клієнта, що підтримується userfriendly мультипрограмним електронним середовищем

МІСІЯ: Ми впорядковуємо, спрощуємо та встановлюємо стандарти в світі бізнес-комунікацій ВІЗІЯ: e-Docs – это инструмент международной официальной деловой переписки. Все что прошло через e-Docs признается во всех международных судах. e-Docs – аналог стандартной электронной почты для официальной деловой переписки. Открытая часть e-Docs – это защищенный стандартизированный протокол обмена сообщениями (документами). Мы помогаем компаниям по всему Миру: – упорядочить все процессы в которых рождаются документы и сразу правильно их раскладывать по полочкам (оцифровывать и дополнительно классифицировать уже не придется); – навести порядок в существующих документах (разложить по полочкам, оцифровать); – привести внешний вид и стиль в документах к единому (в т.ч. в соответствии с местным законодательством); – сократить расходы и повысить оперативность официальной деловой переписки с контрагентами. Наші цінності Команда — віддані справі і поєднані єдиною метою професіонали, що діють проактивно, наполегливо і рішуче: доводимо почату справу до кінця Якість – Ми створюємо та впроваджуємо елегантне за дизайном, просте у використанні, надійне і безпечне в експлуатації корпоративне програмне забезпечення! Середовище для розвитку — створюємо культуру safe to fail, культивуємо підприємницький дух, розвиваємо когнітивну гнучкість; в результаті набуваємо експертизи і авторитету в очах професійної спільноти Інноваційність — породжуємо нестандартність мислення, що творить дива Прозорість — чесність і відкритість стосунків як в середині компанії, так і в зовнішніх діях Клієнтоорієнтованість — орієнтація на успіх Клієнта, що підтримується userfriendly мультипрограмним електронним середовищем

Executive managers

ОСІПОВ ОЛЕГ
Менеджер проектів
МАЛАШЕНКО ЄВГЕН
Менеджер проектів
ВАВРИК РОМАН
Керівник проекту